ข้อมูลราคาสินค้า

ไมโครเวฟ Hafele

ต.ค. 2019

ลิสต์ราคาสินค้าไมโครเวฟ Hafele ต.ค. 2019 HAFELE 495.06.418, เซ็ต เตาอบ495.06.281+ ไมโครเวฟ495.06.433, ไมโครเวฟฝัง D HAFELE HH-MWB25 60CM | HAFELE | 495.06.401, เซ็ต เตาอบ495.06.423 +ไมโครเวฟ495.06.426, เตาอบไมโครเวฟ ไมโครเวฟแบบตั้ง hafele รุ่น KIMBER, ไมโครเวฟ495.06.401,25ลิตร

HAFELE 495.06.418
HAFELE 495.06.418
27,900
ฟังก์ชั่นการผสมผสานระหว่างเตาอบและไมโครเวฟ
ความจุ 44 ลิตร 13 โปรมแกรมอัตโนมัติ
ควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอแสดงผล LED และลูกบิด..