ข้อมูลราคาสินค้า

แอร์ MITSUTA

ต.ค. 2019

ลิสต์ราคาสินค้าแอร์ MITSUTA ต.ค. 2019 MITSUTA แอร์ตั้งแขวน ขนาด 40,400 บีทียู (น้ำยา R-410A) รุ่น UNCX-40/UNFX-40, MITSUTA แอร์ติดผนัง 18,000 btu รุ่น UNCW-18-AX-R32/UNFW-18-AX-R32 (ไม่รวมติดตั้ง), MITSUTA แอร์ตั้งแขวน ขนาด 18,400 บีทียู (น้ำยา R-32) รุ่น UNCW-18/UNFV-18, MITSUTA แอร์ตั้งแขวน ขนาด 18,400 บีทียู (น้ำยา R-32) รุ่น UNCW-18/UNFV-18, MITSUTA แอร์ตั้งแขวน ขนาด 37,000 บีทียู (น้ำยา R410A) รุ่น UNCX-36/UNFX-36, MITSUTA แอร์ตั้งแขวน ขนาด 30,300 บีทียู (น้ำยา R-410A) รุ่นUNCX-30/UNFX-30