ข้อมูลราคาสินค้า

แอร์ Mitsui

ต.ค. 2019

ลิสต์ราคาสินค้าแอร์ Mitsui ต.ค. 2019 MITSUI ม่านอากาศขนาด150cm รุ่น MF-B15, MITSUI เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 32,700 btu./hr. สีขาว, MITSUI เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งได้แขวนได้ รุ่น มอก. ขนาด 20,200 btu./hr. สีขาว, MITSUI ม่านอากาศขนาด120cm รุ่น MF-B12, Mitsui chofu 18000 btu R32(MU-18EC), MITSUI เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาด 9,040.44 btu./hr. - สีขาว (ไม่รวมติดตั้ง)